І ще раз про обслуговування користувачів


22-23 грудня 2010 р.
Працівники обласної наукової бібліотеки зверталися до інформаційних ресурсів Інтернету, які необхідні у виробничій діяльності та в обслуговуванні користувачів. Акцент був поставлений на інформацію з питань культури і мистецтва.
Попередньо тренером були проведені презентації, тези яких побудовані на шляхах залучення читачів до бібліотеки та заохоченні їх до багаторазового її відвідування.
Дискусія між присутніми велася навколо форм і методів обслуговування читачів у тому чи іншому відділі бібліотеки, ролі бібліотекаря у задоволені інформаційних запитів, оптимальних можливостях використання ресурсів мережі Інтернет.

Нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та Інтернету в бібліотеці

13-17 грудня
Курс навчання, який проходили бібліотекарі Луцької міської ЦБС, присвячено актуальній темі, пов’язаній з необхідністю впровадження у роботу бібліотек сучасних інформаційних технологій.
Метою навчання було сформувати у бібліотекарів знання про роль Інтернету, специфіку надання доступу до Інтернету у публічній бібліотеці, форми і методи інформаційного обслуговування користувачів локальними та мережевими електронними ресурсами та ін.

На тренінг завітала регіональний представник моніторингу та оцінки програми "Бібліоміст" Оксана Романуха, яка разом зі слухачами курсу вступила в жваву дискусію за темами навчання.
Набуті знання учасники тренінгу перевірили за допомогою тестування, а також висловили свої враження і побажання у відгуках.

Вдосконалення знань з основ комп’ютерної грамотності продовжуються

6-10 грудня
Все більше і більше бібліотекарів бажають оволодіти знаннями про комп’ютер і навичками роботи на ньому.
За допомогою доступної інформації та відеоряду бібліотекарі бібліотек міста та ВДОУНБ ім. Олени Пчілки змогли повністю освоїти невідомі для себе процеси і закріпити їх на практичному занятті:
  • створення документів, різні операції з ними;

  • принцип роботи мережі Інтернет;

  • пошук інформаційних ресурсів;

  • створення електронної пошти.

Підсумки навчання підбито тестуванням та співбесідою з учасниками тренінгу.