Інновації в бібліотеці – вимога часу


17 листопада 2015 року
Якою є сьогодні бібліотека? Вона перестає бути тихим місцем для читання «традиційних» книг, газет і журналів і перетворюється в місце зберігання інформації та надання доступу до неї переважно в електронному вигляді, або ж взагалі – соціально-комунікаційний центр, місце творчого розвитку та досліджень, зустрічей і спілкування


Сучасні джерела пояснюють термін "ІННОВАЦІЯ", як впроваджений зразок діяльності, продукції, послуг, що має якісною характеристикою абсолютну або відносну новизну; виходить за межі засвоєних традицій; виводить професійну діяльність на принципово поліпшений або якісно новий рівень.
Присутні на тренінгові бібліотечні працівники разом з тренером Євгенією Євтушок знайомилися з інноваційними формами діяльності бібліотеки – інформаційно-бібліографічними, соціокультурними, науково-методичними.

Важливо також в розвитку бібліотек, як наголосила тренер, впроваджувати нові заходи, спрямовані на професійне зростання співробітників, виявлення творчого потенціалу та підтримку креативної ініціативи.

0 коментарі:

Дописати коментар